Jak se dopracovat k výpočtu čisté mzdy?

Jak se dobrat k výpočtu čisté mzdy, kterou vidíte na výplatní pásce? A proč vám nesouhlasí výplata? Na výplatní pásce máte snad jinou částku, než kterou vám zaměstnavatel vyplatil a zaslat na účet? Co znamenají všechna ta čísla na vaší výplatnici? Jak všemu máte rozumět?

Tak to jsou všechno otázky, na které v dnešním článku najdete odpověď. Předně je třeba si říci, co vlastně je čistá mzda, jindy nazývaná netto. Vaši výplatu vypočte mzdová účetní, ale i vy sami sobě můžete být mzdovou účetní a nemusíte k tomu znát spoustu vyhlášek, nařízení a zákonů, jako vaše mzdovka. Tím ovšem nesnižujeme důležitost této funkce, je to jistě záslužná činnost a leckdy musí vaše mzdová vydržet opravdu hodně, to když se na ni vrhnou právě zaměstnanci, kteří si neumějí mzdu spočítat, ale URČITĚ vědí, že ji mají špatně spočítanou ….

české bankovky

A těmto výstřelkům zaměstnanců se právě s naším kalkulátorem čisté mzdy můžete vyhnout. Postačuje jen do KALKULAČKY ČISTÉ MZDY zanést ty správné údaje a pak již jedním klikem zjistíte výši vaší čisté neboli netto mzdy. Můžete použít jednoduchou verzi anebo rozšířenou verzi, to podle toho, jaké údaje si chcete zjistit.

Ale nepleťte si čistou mzdu a s konečnou mzdou, kterou vám zaměstnavatel vyplatí anebo kterou najdete ve výplatním sáčku po skončení zúčtovacího období.

Čistá mzda se odvíjí tímto výpočtem:

  • Hrubá mzda, což bývá nejvyšší částka na vaší výplatní pásce.
  • Mínus zdravotní a sociální pojištění za zaměstnance.
  • Mínus záloha na dani, která bývá zpravidla patnácti procentní.

(Pro vysvětlení udáváme, že u zaměstnance zdravotní pojištění je 4,5 procent z vaší hrubé mzdy a pojistné na sociální zabezpečení je 6,5 procent z vaší hrubé mzdy.)

finance bydlení

Mzda k výplatě:

Je výše vypočtená čistá mzda, od které zaměstnavatel dále odečítá různé srážky:

  1. Exekuční srážky.
  2. Zálohu na mzdu.
  3. Zálohu na cestovní.
  4. Přeplatek dovolené.
  5. Srážky za stravenky.
  6. Popřípadě jiné srážky, se kterými zaměstnanec souhlasí.