Jaké jsou přirozené vlastnosti dřeva


Zatímco dříve se z valné části domy stavěly ze dřeva, především pak na vesnicích, dnes je prakticky nahradily cihly a beton. To však neznamená, že se na něj zanevřelo. I dnes se z něj vyrábí nejrůznější kůlny, pergoly či altány. Je tedy jasné, že právě ono má takové vlastnosti, které jej pro tyto účely předurčují. A ačkoliv tyto mohou samozřejmě být pozměněny lidským zásahem, stále platí, že se mnohem více spoléháme na přirozené vlastnosti dřeva pergoly-trutnov.cz.

klasická dřevěná kůlna

Ty se samozřejmě poněkud liší podle druhu stromu, ze kterého bylo získáno. I to je důvod, proč se mnohdy dělí na měkké a tvrdé dřevo. Základní vlastnosti, kvůli kterým se používá, jsou však u obou relativně stejné. Jaké to jsou? V první řadě je to samozřejmě pevnost. Je totiž nutné, aby stavba dokázala odolat prakticky veškerým rozmarům počasí, a to včetně letních bouřek doprovázených vichřicemi či zimních vánic. Toto je základní požadavek na jakýkoliv stavební materiál, bez ohledu na to, odkud pochází. S tím samozřejmě souvisí i zvládání velké vzdušné vlhkosti. Ani po déletrvajících deštích by nemělo začít trouchnivět či hnít. Toho se dosahuje nejrůznějšími nátěry, které zabraňují pronikání vody dovnitř do struktury dřeva.

dřevěná pergola zblízka

Zde je potřeba také zmínit teplotní vodivost. Ta je u dřeva relativně malá, což znamená, dobře izoluje od vnějších vlivů. Díky tomu ve stavbě z něj nebude v létě tolik horko a v zimě takový mráz, a to bez ohledu na to, jaké teploty venku zrovna panují. Pak je zde samozřejmě otázka životnosti. U ní je vhodné, aby byla co nejdelší. Zde samozřejmě opět závisí na druhu stromu, z nějž bylo získáno, ovšem zároveň se životnost prodlužuje nejrůznějšími nátěry. Dobré také je, že na rozdíl například od betonu nepodléhá změnám teplot, což jednoduše znamená, že se neroztahuje a nesmršťuje vinou toho, kolik je venku zrovna stupňů. A to vše přispívá k našemu komfortu. Není tedy divu, že se stále jedná o oblíbený materiál.