Kam vás zavede levné ubytování v Českých Budějovicích

Existují lidé, kteří tam, kde žili a vyrůstali, to neznají tak dobře, jako v jiných částech naší země či světa. Možná je to tím, že nepovažují své rodné město, obec či krajinu za natolik nevšední a neznámou, a že všechny památky a přírodní úkazy mohou kdykoli navštívit, kdy se jim zachce.

České Budějovice

Bude vám to možná tak připadat i v jižních Čechách. Místní starousedlíci tu v poklidu žijí v harmonickém souladu s krajinou, a že je natolik malebná, by si dokázali odvodit snad jen tehdy, pokud se vypraví někam jinam, do míst, která této části naší země nemohou konkurovat.

Jihočeský region je vskutku jedním z nejkrásnějších na světě, a to bez nadsázky. Máte tu kromě moře snad vše – hory, nížiny, pánve i pahorkatiny, říčky, řeky, přehrady, rybníky, louky, paseky, remízky i husté lesy. A samozřejmě historické památky, za nimiž jezdí lidé z různých koutů světa.

Český Krumlov

Českobudějovicko je v centru dění

Kdokoli se nachází v centru jakéhokoli dění, mívá lepší přehled, než ti ostatní, a hlavně možnost vydat se na kteroukoli stranu a posoudit a porovnávat vzájemné rozdíly obou míst či lokalit. Českobudějovicko má v tomto směru výrazné plus. Ověříte si to snadno, vezmete-li do ruky turistickou papírovou mapu, anebo to zkusíte s mapou elektronickou. Budete-li se směrovat na jakoukoli světovou stranu, pokaždé bude před vámi řada cílů atraktivních, zajímavých, známých a lákavých. Jedinou podmínkou je mít dobrou náladu a dostatek času. A možná i alespoň trochu příznivé počasí.

Levné ubytování v Českých Budějovicích vás pak možná přivede k myšlence, proč my Češi jsme tak bohatý národ, ačkoli po stránce finanční na tom nejsme zrovna nejlépe? My jsme totiž bohatí v kultuře, v počtu unikátních památek, v přírodních krásách a překrásné a rozmanité krajině, kterou v jiných zemích světa neobjevíte. A tak vezměte do ruky tu pomyslnou mapu a zapisujte si místa, která by vás mohla zaujmout. Nebude mezi nimi zřejmě chybět Český Krumlov, Třeboň, Hluboká nad Vltavou, Kleť, Zlatá Koruna, Třísov, Rožmberk nad Vltavou, Lipno, Vyšší Brod a Nové Hrady.