Které moderní vymoženosti jsou v autě zbytečné


PodobnÄ› jako vÅ¡echny ostatní technologie, i automobily se stále vyvíjí. Dnes jsou v podstatÄ› napÄ›chovány elektronikou, která má vÄ›tÅ¡inou za cíl zvÄ›tÅ¡it náš komfort a usnadnit jízdu. Je vÅ¡ak jasné, že za tato vylepÅ¡ení musíme platit. A to i za taková, která jsou naprosto zbyteÄná.

 

SamozÅ™ejmÄ› je nutné pÅ™iznat, že vÄ›tÅ¡ina z nich nám skuteÄnÄ› pomůže. Například klimatizace rozhodnÄ› zvýší naÅ¡e pohodlí, zadní kamera nám pak velmi pomůže pÅ™i couvání. ZvláštÄ› zaÄínající Å™idiÄi pak ocení tÅ™eba pomoc parkovacího asistenta.

 

v autÄ› najdeme Äím dál víc elektroniky

 

OvÅ¡em jiná vylepÅ¡ení již nejsou tak úžasná. Sem můžeme zaÅ™adit tÅ™eba vyhřívaná sedadla. Na první pohled by se zdálo, že je v zimÄ› využijeme, jenže tomu tak ve skuteÄnosti není. VÄ›tÅ¡inou na sobÄ› v mrazu máme nÄ›kolik vrstev obleÄení, takže studená sedaÄka až tak nevadí. A pokud si vyhřívání zapneme, tak než skuteÄnÄ› zaÄne fungovat, zahÅ™ejeme si sedadlo na dostateÄnou teplotu sami svým tÄ›lesným teplem.

 

Do této skupiny patří i elektrické otvírání oken, zvláštÄ› pak zadních. JistÄ›, není na Å¡kodu, když Å™idiÄ může otevřít okénko, které zrovna potÅ™ebuje. A asi málokoho baví toÄit kliÄkou. Jenže otevÅ™ení okénka v obou případech trvá stejnÄ› dlouho, takže žádný Äas neuÅ¡etříme.

 

dopravní nehoda se může stát velmi snadno

 

Navíc je nutné si uvÄ›domit, že funguje jen tehdy, pokud je zapnutý motor. Pokud tedy Äekáme na nÄ›koho například pÅ™ed obchodem jako pasažér a daný ÄlovÄ›k si vezme sebou klíÄe od auta, případnÄ› nevíme, jak motor zapnout, aniž bychom se zároveň nerozjeli, pak máme smůlu – okénko si neotevÅ™eme.

 

Zde je vhodné zmínit i případ dopravní nehody, kdy právÄ› tudy může vést úniková cesta ven. OvÅ¡em pokud máme elektrické otvírání, máme smůlu. Proto by i z důvodu bezpeÄnosti mÄ›lo být alespoň na zadních sedadlech zachováno mechanické otvírání oken.

 

Ukazuje se tedy, že zdaleka ne vÅ¡echna vylepÅ¡ení jsou skuteÄnÄ› k lepšímu. Mnohdy je pak cena za pohodlí příliÅ¡ vysoká. A na to bychom mÄ›li myslet, když kupujeme nový vůz.