Lidské potenciály řešené v organizaci

Lidské zdroje a jejich samotné potenciály jsou pro chod firmy velice zásadní. Zaměstnanci nám tvoří nejdůležitější složku firmy. Vytváří onen produkt či nabízí danou službu, reprezentují nás, utváří vnitřek podniku.
pracovní oděvy

Složky lidského potenciálu

Lidský potenciál lze rozdělit do těchto bodů:
–          Potenciál zdraví
–          Poznatkový a dovednostní potenciál
–          Hodnotově orientační potenciál
–          Sociálně participační potenciál
–          Integrativní a regulační potenciál
–          Tvořivý potenciál
Zaměstnancovi kvalifikační potenciály a nároky na ně bývají členěny na vědomosti, nabyté zkušenosti a dovednosti, konkrétní požadavky na osobnost zaměstnance a sociálně podmíněné nároky a požadavky. Podnik si pak vytváří požadavky vyplývající ze specifických charakteristik žádané top managementem. Bývají to:
–          Požadavky vyplývající ze systému podnikových norem
–          Požadavky vyplývající z cílové orientace podniku pro danou pracovní pozici
analytička v kostýmu

Význam člověka v organizaci

Osobnost člověka v organizaci je jedinečné spojení psychických rysů, které charakterizuje jednotlivce. Znalosti osobnosti umožňují předvídat nebo dodatečně vysvětlovat chování jedince v různých situacích. Mezi tyto rysy a aspekty patří:
–          Psychické rysy
–          Faktory formující osobnost
–          Vlastnosti osobnosti
–          Schopnosti a inteligence
–          Znalosti a dovednosti
–          Postoje člověka
–          Zvláštní dimenze člověka

Socializační proces

Je řešen tzv. předběžná socializace a nástup, dále pak pronikání do organizace a následně se v ní zaměstnanec usazuje. V prvé řadě se nový zaměstnanec chová asociálně. Z této pozice se transformuje na člena celého týmu. Když je brán za člena týmu, s radostí se usazuje a je schopen podávat maximální výkony a být angažovaným. Zaměstnanec si zakládá na dobrých vztazích v kolektivu, snaží se, aby byl ostatními lidmi akceptován, začleňován, seznámen s chodem firmy.