100 let České koruny

Stane se tak příští rok (2019), kdy budeme „slavit“ setrvávání s naší měnou a jistě jste zvědavi, jak se to slavit bude. Nu, mohu potěšit, že něco již na svět proniklo, tedy z České národní banky.
Nejprve jen stručně historie koruny.
Československá koruna byla ustavena zákonem číslo 84. Stalo se tak dne 25. února 1919. Za války, první i druhé docházelo ke drobným změnám, ale nakonec se nám vrátila zase ta naše. Koruna Československá byla po rozpadu republika naposledy (?) přejmenována na Českou korunu, a už jí to zůstalo. Doufejme že navždy.
čtyřitisíce čtyřista
ČNB chystá spoustu výstav, týkající se historie naší měny a vývoje platidel u nás. Také by na výstavách měly být vidět ukázky zásob centrální banky, a v neposlední řadě i originály návrhů.
ČNB také prozradila, že se budou tisknou přítisky na bankovky, ale také bankovky zcela nové. Tedy ve smyslu pamětnickém. Dokonce bude zhotovena mince, která bude prý druhá největší na světě. Její sádrový odlitek již na výstavě bude možno obdivovat, minci samotnou pak lze vidět až po jejím emitování.
Budou k prodeji další a další mince s různými portréty, a také z různých materiálů. Nejzajímavější, co se tedy materiálu týče, bude mince bimetalová. Teprve druhá u nás. Bude v nominální hodnotě dva tisíce korun a bude jí raženo jen sedm tisíc kusů, takže pokud ji chcete, musíte si to pohlídat. Mincí se samozřejmě bude „dělat“ více, a to jak zlatých, tak i stříbrných. Pozor, nesmíte si plést mince pamětní a mince oběžní. 
K příležitosti oslav bude také vydána kniha o historii platidel u nás a závěrem by měl proběhnout den otevřených dveří pražského ústředí České národní banky. To by mělo být v září příštího roku.
mince v krabičce
Je tedy vidno, že se sběratelé, ale i obyčejní lidé mají na co těšit, pokud je to jen trochu zajímá. Nezbývá nežli si přát, aby se ta naše koruna ve vichru ději udržela.