Francouzské matky si rodičovskou užívají krátce

Francouzský systém mateřské a rodičovské dovolené motivuje ženy k návratu do práce již několik málo měsíců po narození dítěte. Většina žen je doma se svým potomkem 3-4 měsíce. Mateřská dovolená je ve Francii 16 týdnů u prvního a druhého dítěte, u každého dalšího pak 26 týdnů. Záleží také zda žena porodí jedno dítě nebo vícerčata a zda má nějaké zdravotní komlplikace v těhotenství či po porodu. Po dobu mateřské dovolené dostávají maminky svou průměrnou čistou mzdu. Zaměstnavatel jim však drží místo zpravidla jen šest měsíců po porodu, proto se většina žen snaží do práce vrátit co nejrychleji. Rodičovskou mohou nicméně čerpat také po dobu šesti měsíců i otcové.
postup těhotenství
Rodičovskou dovolenou pak může žena čerpat až do tří let věku dítěte, málo žen to ale tak činí, jelikož od 7. měsíce po narození dítěte jim stát již rodičovskou nevypláci. Francie má ale propracovaný systém dávek (např. dávka podobná našemu přídavku na dítě).
Jelikož je ve Francii oproti České republice zcela běžné vrátit se do práce již po několika týdnech od porodu, existuje rozvětvená síť jeslí a profesionálníchchův, který toto maminkám umožňuje. Také je velmi časté, že maminky nechávají své ratolesti tzv. au-pair, které přicestují do země s cílem naučit se jazyk a poznat francouzskou kulturu a společnost.
hraní s mimčem na pláži
Pro mnoho českých žen je představa návratu do práce ve věku několika málo týdnů dítěte nepředstavitelná. Když se u nás žena vrací takhle brzy do práce, často je ostatními odsuzována  a podezírána z kariérismu. Ve Francii je tohle ale zcela běžné a je pravdou, že takový luxus zůstavat doma s dítětem po dobu 3 až čtyř let si z finančních důvodů zkrátka dovolit nemohou. Pokud se svému dítěti věnují dostatečně ve svém volném čase a neupřednostňují práci i doma, je pak vše zcela v pořádku. A to platí i pro české ženy.